HARGA EMAS RAKYAT
JUAL BELI Pamp Suisse 9999
Emas Rakyat RM:178.84 RM:165.36 100g RM:189.71 RM:162.70
Rantai Tangan 999 24k Rantai Leher 999 24k
50g RM:195.67 RM:165.36 50g RM:196.55 RM:165.36
100g RM:194.93 RM:165.36 100g RM:195.81 RM:165.36
Kemaskini Pada : 14 Oct 2011 - 11:07:12

Wednesday, 5 October 2011

HOT AUCTION !!!! ( GELANG EMAS 916 )

GELANG EMAS (ZS00T)
      GELANG EMAS (ZS008T) Kualiti : Emas 916 Berat : 39.18 gram Panjang : 17.0 cm
          GELANG EMAS (ZS007T) Kualiti : Emas 916 Berat : 33.19 gram Panjang : 17.0 cm

GELANG TANGAN (ZS006T) Kualiti : Emas 916 Berat : 28.11 gram Panjang : 17.0 cm

GELANG TANGAN (ZS005T{Kualiti : Emas 916 Berat : 18.24 gram Panjang : 17.0 cm
GELANG EMAS ( ZS004T )Kualiti : Emas 916 Berat : 52.96 gram Panjang : 17.0 cm

             GELANG EMAS (ZS003T) Kualiti : Emas 916 Berat : 28.96 gram Diameter : 5.5 cm

              GELANG EMAS (ZS002T) Kualiti : Emas 916 Berat : 45.10 gram Diameter : 5.5 cm

      GELANG EMAS (ZS001T) Kualiti : Emas 916 Berat : 24.61 gram Diameter : 5.5 cm

NEW ARRIVAL !!

 EMAS RAKYAT 995
HARGA EMAS RAKYAT
  JUAL BELI   Pamp Suisse 9999
Emas Rakyat RM:181.96 RM:168.39 100g RM:193.06 RM:165.74
Rantai Tangan 999 24k Rantai Leher 999 24k
50g RM:199.02 RM:168.39 50g RM:201.21 RM:168.39
100g RM:198.27 RM:168.39 100g RM:199.15 RM:168.39
Kemaskini Pada : 04 Oct 2011 - 10:42:48

Thursday, 7 April 2011

HARGA EMAS RAKYAT

HARGA EMAS RAKYAT
  JUAL BELI   Pamp Suisse 9999
Emas Rakyat RM:146.88 RM: 140.88 100g RM:161.72 RM:141.30
Rantai Tangan 999 24k Rantai Leher 999 24k
50g RM:164.72 RM:141.30 50g RM:164.72 RM:141.30
100g RM:164.72 RM:141.30 100g RM:164.72 RM:141.30
Kemaskini Pada : 11 Apr 2011 - 11:05:44

Wednesday, 6 April 2011

BRACELET EMAS RAKYAT

PURITY GOLD 916 - 15.62 GRAM
 
 PURITY GOLD 916 - 31.18 GRAM


Saturday, 26 March 2011

BRACELET EMAS RAKYAT

                                              PURITY GOLD 916 ( 11.17 GRAM )

                                                 PURITY GOLD 916 ( 14.43 GRAM )


                                               PURITY GOLD 916 ( 17.75 GRAM


                                       PURITY GOLD 916 ( 16.45 GRAM )

                          TEMPAHLAH SEKARANG. HUBUNGI 
                                SAYA - SAPEENA  019 7170117

Syiling Emas Bunga Raya Fine Gold 99.99 (24K)
Berat : 10 gram
Purity Emas : 99.99 (24K)
Disertakan Sijil Ketulinan Asli
                                                   Casing : Kad

INFO ZAKAT

DARI SEGI BAHASA
Zakat dari segi bahasa bererti “BERSIH”, “SUCI”, “SUBUR”, “BERKAT” dan “BERKEMBANG”
Pengertian “BERSIH” dan “SUCI” dalam istilah zakat ialah membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakhil. Dalam erti yang lain ialah membersihkan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap orang kaya.

DARI SEGI SYARAK
Zakat dari segi syarak pula ialah mengeluarkan sebahagian harta tertentu diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak

HIKMAH DISYARIATKAN ZAKAT
Zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Antara hikmah dan tujuan ALLAH SWT mensyariatkan zakat ialah:
 1. Mengagihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada.
 2. Membersihkan diri pembayar zakat.
 3. Membersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat.
 4. Mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh ALLAH SWT di kalangan golongan yang berada.
 5. Mengurangkan perasaan irihati di kalangan yang kurang bernasib baik.
 6. Mewujudkan perhubungan antara hamba dengan ALLAH SWT di samping perhubungan antara manusia dengan manusia.
 7. Memberi peluang kepada golongan hartawan untuk beribadat dalam bentuk mengeluarkan zakat daripada harta mereka.
 8. Mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan kewangan.
 9. Memberi masyarakat satu cara mengurus ekonomi dan kewangan yang diredhai oleh ALLAH SWT.
 10. Melahirkan rasa tenang dan tenteram dalam hati dan jiwa pembayar zakat.
SIAPA YANG WAJIB ?
Setiap individu yang ingin membayar zakat harus di ambil kira syarat wajib zakat yang perlu difahami dan dipenuhi sebelum membuat taksiran. Syarat-syarat tersebut ialah:
 1. Islam
  Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam  sahaja.
 2. Merdeka
  Syarat ini tetap dikekalkan sebagai salah satu syarat wajib.
 3. Sempurna Milik
  Harta yang hendak dizakat hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang berkongsi antara orang Islam dengan orang bukan Islam, hanya bahagian orang Islam sahaja yang diambil kira di dalam pengiraan zakat.
 4. Hasil Usaha Yang Baik Sebagai Sumber Zakat
  Para Fuqaha’ merangkumi semua pendapatan dan penggajian sebagai “Mal Mustafad” iaitu perolehan baru yang termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat.
 5. Cukup Nisab
  Nisab adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan atau tidak. Nisab menggunakan nilai emas harga semasa iaitu 20 misqal emas bersamaan 85 gram emas atau 196 gram perak.
 6. Cukup Haul
  Bermaksud genap setahun iaitu selama 354 hari mengikut tahun Hijrah atau 365 hari mengikut tahun Masihi. Dalam zakat pendapatan, jangkamasa setahun merupakan jangkamasa mempersatukan hasil-hasil pendapatan untuk pengiraan zakat pendapatan.
APAKAH HARTA YANG WAJIB DIZAKATKAN ?
Ada 2 jenis zakat iaitu:

 • Zakat Fitrah
  Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan  syarat-syarat  yang ditetapkan.
 • Zakat Harta
  Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat adalah seperti berikut:
 1. Zakat Pendapatan
 2. Zakat Perniagaan
 3. Zakat Binatang Ternakan
 4. Zakat Pertanian
 5. Zakat Wang Simpanan
 6. Zakat Emas dan Perak
 7. Zakat Saham
 8. Zakat Ma’adin, Kunuz dan Rikaz *

Wednesday, 23 March 2011

EMAS RAKYAT GOLD BAR 99.5 DI PASARAN

                      Memperkenalkan Produk Pertama 
                               Keluaran Bumiputera

                          EMAS RAKYAT

                                         Gold Bar
                                         20 Gram
                                         50 Gram
                                       100 Gram